Serbest Mübadeleci İngiltere’de Gelişmeler (1849-1885)

Serbest Mübadeleci İngiltere’de Gelişmeler (1849-1885)

İngiltere’nin çevresini kuşatmış olduğu ithalât vergilerinin kaldırılmasından sonra, serbest mübadele ülkenin hemen her yerinde yerleşti.
Gelenekçi İngiltere ağır ağır değişiyor, işçi İngiltere’si sosyal bakımdan gelişiyordu. İşçi sitelerinde yeni “trade-union’Mar etkilerini genişletiyor, örgütlerini sağlamlaştırıyorlardı. Parlamentoda işçilerin yararına bazı yasalar oylandı.
İngiliz kamuoyu işçiler lehine reformla ilgilenmekteydi. Disraeli reformun âcil bir hal aldığını anladı, öncekilerden daha demokratik bir tasarı getirdi ve parlamento çoğunluğu tarafından desteklendi. Seçime katılmak için gerekli vergi tutarı azaltıldı. 1867 Yasası, İngiltere’nin iç tarihinde yeni ve verimli bir döneme girildiğini belirtiyordu. Soylular tarafından yönetilen iki rakip parti de halka inmek zorunluluğunu kavradılar.
1868-1885 arasında liberal kabinelerle muhafazakâr kabine, reformların gerçekleştirilmesi konusunda birbirleriyle yarıştılar. Yapılan yenilikler üç bölümde toplanabilir; eğitim reformu; sosyal reformlar; başlıca özelliği 1884-1885’te çıkarılan ve üçüncü seçim yasası olan siyasî reform. Gladstone zorunlu ilköğretim ilkesini getirdi.
Disraeli’nin çıkardığı yasa, işçi ile patronu mahkeme önünde eşit duruma getiriyordu. Başka bir kanunla grev hakkı üstündeki bütün kısıtlamalar kaldırıldı.
Seçim konusunda ise gizli oy sistemi getirildi. Halk siyasî hayata girdi:

Yorum yazın