SELÇUKLULARDA TOPLUMSAL YAPI

SELÇUKLULARDA TOPLUMSAL YAPI
Selçuklular toplumsal yapı olarak bir çok soydan insan bulundurmakla beraber, kölecilikte vardır. Toplumsal olarak bir dini hoş görü vardır. İnsanlar istediği dine inanmakta serbest idiler.
Kölelere karşıda hoşgörülü davranılması eziyet edilmemiştir. Köleler her yıl ve her iyi bir şey yaptıklarında devamlı daha iyi bir yaşama kavuşmuşlar örneğin bir köle ilk yıl ata binemez nereye gitse yürüyerek gider. Fakat ikinci yıl bir at ve daha iyi giyecekler verilir. 3. yıl bir kılıç verilir. 7 yıl sonunda ise emrine 3 köle verilerek bunların yetiştirilmesi görevi ona verilir. Buradan anlıyoruz ki bir köle bile yüksele bilmektedir.
Selçuklularda ırk ayrımı yapılmaksızın başarılı ve bilgili kişiler devamlı üst kademelere kadar yükselmişlerdir. Kademesi yükselen bir kişi yanlış bir şey yaptığında da cezalandırılmıştır. Fakat tamamiyle ortadan kaldırılmaz. Çünkü bir insanın yetiştirilip bilgi ve deneyim sahibi olması kolay ve basit bir iş olmadığı için tamamiyle görevinden uzaklaştırılmaz. Ona göre bir ceza verilir, fakat hatasını tekrarladığı an görevinden tamamen alınır.
Bu toplumsal çeşitlilikten faydalanma yönlerinden biri de çeşitli etnik yapıdan kişilerin orduda toplanması savaşlarda daha iyi verim sağlamıştır. Bu kişilerin içinde köleler de vardır. Zaman zaman ihtiyaç olduğunda orduya kölelerde alınmıştır. Bunlarda ülke için savaşmışlardır.
Selçuklularda ırkı ne olursa olsun bütün insanlar hak ettikleri ölçüde değer görmüşler. Hiç kimsenin yaptığı karşılıksız kalmamıştır. İyilik yapan ödüllendirilmiş, kötülük yapan cezalandırılmıştır. Böylece bütün insanlar devletin gelişmesi ve geleceği için daha çok çalışmışlardır. Buna iten en büyük neden huzur içinde hak ettikleri ölçüde insanların değer görmesidir.

Yorum yazın