Selçuklularda Padişahın Görevleri

Padişahın en büyük görevi ülke içinde huzuru sağlayıp fitne, fesat ve karışıklığı ortadan kaldırıp halkın refah içinde yaşamasını sağlamaktadır. Halkın refahını sağladıktan sonra dünyanın imarıyla uğraşmalı Kervansaraylar, Medreseler, Camiler vb. eserler yaparak dünyanın imarında rol oynayarak kalıcı olmaktadır. Padişahın görevleri arasında adaleti sağlamak ve atandığı kadıların dürüst kişiler arasından seçmek Divana başkanlık etmek gerektiğinde ordunun başında bulunmak gibi askeri görevi de vardır. Padişah devrindeki devletlerle iyi ilişkilerde bulunmak ve ülke içinde eğitim ve ilimi desteklemek bilim adamlarına hoş görülü davranmalıdır.
Ülkeyi ilim merkezi haline getirmelidir. Devletin bütün müesseselerine işlerlik kazandırmalı aksayan yönleri belirleyip işlerliğini sağlamalıdır.
Özetle söyleyecek olursak, padişahın görevi ülke bütünlüğünü sağlayıp ülkenin ekonomik, toplumsal olarak refah seviyesini yükseltip ülke topraklarını genişletmektir.

Yorum yazın