SELÇUKLULARDA MEMURLAR

SELÇUKLULARDA MEMURLAR
a. VEZİR
Vezirler sultanın yardımcısı durumundadırlar. Bunlar kanun koyamazlar. Sultana bağlıdırlar. Sultanın emirlerini yerine getirirler. Sultana devletle ilgili olumlu olabilecek şeyler hakkında bilgi verirler.
Sultan olmadığı zamanlarda divana başkanlık ederler. Bir nevi sultanın vekili görevini görürler.
b. KADILAR
Kadılar din işlerinden iyi anlayan dürüst kişiler içinden seçilir. Bunlara belirli bir maaş bağlanır.
Böylece rüşvet ortadan kaldırılır. Kadılar verecekleri kararlarla insanların can ve mallarına müdahale edebilmekte idiler. Bundan dolayı kadılar özellikle dürüst ve dindar kişilerin içinden seçilirler.
c. GÜVENLİK MEMURLARI
Padişah her şehre güvenlik memurları gönderir. Bunların görevi asayişi sağlamak ve pazarları kontrol etmektir. Özellikle pazarlardaki fiyatlara ve terazilere dikkat edilir ve haksızlıklar ortadan kaldırılır.
d. MUHABİRLER
Bunların görevi sultan halk içinde olan biten olayları bilemezdi. Muhabirler vasıtasıyla toplum içinde olup biten olaylardan haber alınır ve ona göre kararlar alınarak hareket edilirdi. Böylece yanlış anlaşılma ve yanlış bir durumun ortaya çıkması önlenirdi.
e. CASUSLAR
Sultan halkın içine ve başka devletlere tüccar, seyyah, eczacı kılığında casuslar gönderir ve ülkelerin durumundan haberdar olur. Herhangi bir olay veya keşif olduğunda bundan haberdar olur. Bu kişiler gizli tutulur ve bunlara belirli maaş verilir. Böylece dünya üzerinde herhangi bir olay olduğunda Sultan bundan haberdar olur.
f. AMİLLER
Bunlar vergi memurlarıdır. Bunların görevi vergiyi toplamaktır. Vergi memurları vergileri zamanından önce toplamamalıdır. Böyle durumlarda halk malını ucuza satar ve zor duruma düşer. Bu gibi durumların ortaya çıkmasını önlemek için halka iyi davranılmalı, vergi, zamanında ve fazla alınmamalı ihtiyacı olanlara gerektiğinde para ve tohum yardımı yapılmalıdır.

Yorum yazın