SELÇUKLULARDA EKONOMİ

SELÇUKLULARDA EKONOMİ
Selçuklu ekonomisi savaş ganimetleri, vergiler ve ticarete dayanmıştır. Tımar sistemi uygulanarak üretim sağlanmış ve gelirler artmıştır. İnsanlardan gelirlerine göre vergiler toplanmış ve vergiler zamanından önce toplanmamıştır. Çünkü zamanından önce vergilerin toplanması üreticinin malını ucuza satmasına ve bunun neticesinde ekonomik olarak kötü duruma düşmesine neden olacağı göz önünde bulundurulmuştur. Üreticiler desteklenmiş onlara tohum ve maddi destekler sağlanmıştır.
Hazine ikiye ayrılmış. Devlet hazinesi ve asli hazine vardır. Harcamalar devlet hazinesinden yapılmış. Asli hazine devamlı dolu olmuş gerektiği zamanlarda bu hazineden harcamalar yapılmış böylece hazinenin devamlı dolu olması sağlanmıştır. Harcamalar devamlı kontrol altında tutulmuştur.
Ticarete önem verilmiş hem ülke içinde hem de ülke dışında ticarette bulunulmuş. Ticarete işlerlik kazandırmak için kervansaraylar yapılmış. Ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.

Yorum yazın