SELÇUKLULARDA DEVLETLER ARASI İLİŞKİLER

SELÇUKLULARDA DEVLETLER ARASI İLİŞKİLER
Padişah devletlerle devamlı iyi ilişkiler kurmak istemiş ve zamanının devletlerine devamlı elçiler göndererek onların gönlünü almıştır. Böylece bu elçiler sayesinde diğer devletlerin ekonomisi, askeri, toplumsal yapısı gibi konularda bilgi edinilir. Aynı zamanda padişah da komşu devletlerin elçilerin kabul etmiş ve onlara hürmette kusur edilmemiş geliş ve gidişleri güven içinde sağlanmıştır. Böylece komşu devletlerle huzur içinde yaşanmaya çalışılmıştır. Fakat zaman zaman savaşlarda olmuştur. Ülke bütünlüğünün tehlikeye düştüğü anlarda mücadeleler olmuştur.
Padişahın en büyük görevi diğer devletlerle sulh içinde yaşayıp toprak bütünlüğünü ve halkın huzurunu sağlamaktır. Padişahın bütün faaliyetleri bu hedefler üzerinedir.

Yorum yazın