şehzadegân mektebi

şehzadegân mektebi, Osmanlı şehzadelerinin eğitimi için sarayda açılan okul.

16. yüzyıl sonlarına değin Osmanlı şehzadelerini özel hoca ve lalalar eğitirdi. 17. yüzyıl başında şehzadelerin sancakbeyi atanmalarına son verilerek sarayda göz hapsine alınmalarından sonra bu geleneksel eğitim yöntemi değişti. Okuma yaşına gelen şehzadeler, sarayın harem bölümündeki “mekteb” denen odada dışarıdan gelen hocalarca eğitilmeye başladı. Babası ölen şehzadeler okuldan alınarak sarayın “şim-şirlik” denen bölümüne kapatılırdı. 19. yüzyılda şehzadelerin öğrenim görmeleri için Dolmabahçe ve Çırağan saraylarında da şehzadegân mektepleri açıldı. Bu okulları bir padişah adayı için çok yetersiz gören

II. Abdülhamid (hd 1876-1909), Yıldız Sa-rayı’nda yetişkin şehzadelerin yükseköğrenim de gördüğü bağımsız bir Şehzadegân

Mektebi açtı (1878). Osmanlı hanedanının zadegân denen öteki ailelerinin çocuklarının da alındığı bu okulda sıkı bir disiplin uygulanır, resim, müzik, tarih, yabancı dil gibi dersler de verilirdi. Birçok şehzade ve sultan (padişah kızı) piyano çalmayı, resim yapmayı, Fransızca konuşmayı bu okulda öğrendi. II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’n-da güvenlik önlemlerini artırdığı son yıllarda, zadegân çocuklarının Şehzadegân Mektebine gitmeleri yasaklanarak okulda yalnızca şehzadeler eğitilmeye başladı. Şehzadegân Mektebi’nin 1908’de kapatılmasından sonra şehzadelerin, Mekteb-i Harbiye (bugün Kara Harp Okulu) ve Mekteb-i Sultani (sonradan Galatasaray Lisesi) gibi okullarda ve yurtdışında okutulması yoluna gidildi.

Yorum yazın