Şehzade Bayezid Olayı

Şehzade Bayezid Olayı

Şehzade Bayezid Olayı, şahi bayezîd vakasi olarak da bilinir, I. Süleyman’ın (Kanuni) oğullarından Bayezid ile Selim (sonradan II. Selim) arasındaki taht mücadelesine verilen ad.

I. Süleyman’ın öbür oğullarının ölmesi üzerine, Kütahya sancakbeyi Bayezid ile Manisa sancakbeyi Selim taht için rakip duruma geldiler. Hurrem Sultan’ın ölümünden (1558) sonra iki kardeş arasındaki mücadele kızışınca I. Süleyman olası bir çatışmayı önlemek için Bayezid’i Kütahya’ dan Amasya sancağına, Selim’i de Manisa’ dan Konya sancağına atadı. Selim’in lalası Mustafa Paşa Selim’in padişahlığını güvenceye almak için, sözde Bayezid’i tutuyormuş gözükerek onunla gizlice mektuplaştı. Bayezid’in kendisine yazdığı mektupları I. Süleyman’a gönderdi. Bayezid, Lala Mustafa Paşa ve çevresindekilerin aldatmalarına kapılarak Amasya’da ordu toplayarak Se-lim’e karşı harekete geçti. Selim’i destekleyen merkezî yönetim Sokollu Mehmed Paşa komutasında bir orduyu Anadolu’ya gönderdi. Selim’le Konya’da yaptığı (Mayıs 1559) savaşta yenik düşerek Amasya’ya kaçan Bayezid, Anadolu’da tutunamayaca-ğım anlayınca oğullarıyla birlikte İran’a yöneldi. Aras Irmağı vadisinde Saad Çukuru denen yerde kendisini izleyen Selim’e bir kez daha yenildi. Daha sonra İran’a geçerek (Temmuz 1559) Revan (Erivan) valisi Şahkulu Sultan’a sığındı. I. Süleyman ile Selim’in girişimleri üzerine önce Kazvin’de hapsedildi. İran şahı I. Tahmasb Osmanlı yönetiminden öldürülmeyeceği konusunda söz aldıktan sonra Bayezid’i Selim’in göndereceği heyete teslim etmeyi kabul etti. Ama Van beylerbeyi Hüsrev Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Bayezid ile dört oğlunu boğdurttu (25 Eylül 1561) ve cesetlerini mumyalayarak Sivas’a getirdi.

Yorum yazın