Şehremini Nedir

Şehremini Nedir
şehremini, şehir emİnI olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde saray örgütünde inşaat işlerinden sorumlu yönetici ve 19. yüzyıldan sonra Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) başkanı.

İlk şehremini İstanbul’un alınmasından (1453) sonra atandı. Başlıca görevleri saraya ve kamu hizmetlerine ait yapıların onarım ve bakımıydı. Bazı sarayların yiyecek ve içecek gereksinimini de karşılar, ayrıca saray arabalarının onarımı ve saraya gelen malzemenin taşınmasıyla ilgilenirdi. Ölen kapıkulu süvarilerinin çocuklarına yetimler akçesi fonundan aylık bağlamak da şehre-mininin görevleri arasındaydı.

Şehreminiler “hâcegân” rütbesinde, kale-miye sınıfının önde gelen görevlileriydi. Yanlarında çok sayıda usta ve kalfa çalışırdı. Hassa başmimarı ve hassa mimarları şehreminine bağlıydı. Terfi eden şehremini, defterdar olurdu. 1831’de Ebniye-i Hassa Müdiriyeti kurulunca şehreminilik kaldırıldı.

1854’te İstanbul’da Şehremaneti adıyla ilk belediye örgütü kurulunca bu örgütün yöneticisine de şehremini dendi. Cumhuriyettin ilanından sonra şehremaneti yerine belediye, şehremini yerine de belediye reisi (belediye başkanı) sözcükleri kullanılmaya başladı.

Yorum yazın