Şehir Kethüdası Nedir

Şehir Kethüdası Nedir

şehir kethüdası, şehîr beyi olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce yerel yönetim ve belediye işlerine bakan görevli.

Şehir kethüdaları kadılar tarafından kentin zengin ve sözü geçen kişileri arasından seçilirdi. Bunlar kent halkının ortak sorunlarını merkezî yönetime aktarır, yönetimin buyruklarının uygulanmasında sorumluluk üstlenirlerdi. İlk dönemlerdeki görevlerinden biri de vergi toplamak ve kentin giderleri için gerekli parayı ayırdıktan sonra kalanı hâzineye teslim etmekti. Yaşam boyu görevini sürdüren şehir kethüdası öldüğünde, yerini çoğu zaman yetişkin oğlu ya da ailesinden biri alırdı.

18. yüzyılda şehir kethüdalarının çoğu halkı haksız uygulamalarla sindiren zorbalar durumuna geldi. Bunun üzerine şehir kethüdalarının yetkilerinin sınırlandırılması, 1789’da yayımlanan bir nizamnameyle de halk tarafından seçilmesi yolu benimsendi. Ama olumlu bir sonuç alınamadı ve şehir kethüdalığı kaldırıldı (1801/02).

Yorum yazın