Sart

SART i. (hintçe k. [?]). Tacir. || Türkler ve Moğollar tarafından bazı kavimlerin ortak adı olarak kullanılan terim. Bk. ANSiKL.

— ANSiKL. Sart adı, Türkistan’da moğol hâkimiyeti sırasında türk olmayan kavimler için kullanıldı. Ebülgazi Bahadır Han (1605-1665), Hive özbeklerinin dışında kalan topluluklar için bu adı kullandı. Buhara ile Hokand’da şehirli ve çiftçi halkın dışındaki göçebe Kırgızlara da Sart denirdi. Kazaklar, yerleşik topluluklara türkçe veya farsça konuşmalarına bakmadan Sart diyordu; resmî yazı dilinde, Tacikler dışındaki türkleşmiş halk bu adla anılıyordu. Radloff lügatinde, Orta Asya’nın köylüler ve özbekler dışındaki türkçe konuşan şehir halkına Sart adının verildiği belirtilir. (M) Sartavul hanı, Karaman-Silifke yolu üzerinde han. Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat tarafından yaptırıldı (XIII. yy.). Kare planlı ve avlusuz olan bina harap durumdadır.

Yorum yazın