RUSYA’DA GEÇİCİ VE BAŞARISIZ REFORM DENEMELERİ (1796-1815)

RUSYA’DA GEÇİCİ VE BAŞARISIZ REFORM DENEMELERİ (1796-1815)
Katerina II ülkesinde bir ihtilâlden korkmuyordu. Oğlu Çar Pavel I kararsız politikasıyla herkesi düşman edecekti. Soylu meclislerini dağıttığı için soyluları, Büyük Petro’nun yaptığı hiyerarşik sisteme girmeğe zorladığı için ruhban sınıfını ve malî politikasının kötülüğü sebebiyle tüm halkı karşısında buldu. Kısa bir süre sonra öldürüldü. Yerine oğlu Aleksandr I geçti. Hükümdarlığı (1801-1825) 1810’a kadar süren bir reformlar dönemiyle başladı. Ama Aleksandr, liberal düşünceden çok, çevresindeki cesur yardımcıların etkisinde hareket ediyordu.
Eğitim reformu ciddi idi. Bir imparatorluk meclisi kuruldu. Ama Çarın milliyetçiliği ve Hıristiyanlığı ağır basmaya başladı: Artık yalnızca gerçek bir mutlakiyet için çalışacaktı ve bu, Avrupalı soyluların kesin zaferi anlamına geliyordu.

Yorum yazın