Rus ve Slav Alfabeleri

Rus ve Slav Alfabeleri Hakkında Bilgiler

Kiril alfabesi, İ.S. 9. yüzyılda, Yunan asıllı bir din adamı olan Aziz Cyril tarafından yaratılmıştır. Gerek Yunan gerekse Kiril alfabelerinden farklı olmakla birlikte, Kiril harflerine benzerlik gösteren Glagolit alfabesinin yaratıcısının da Aziz Cyril olduğu ileri sürülmektedir.
Kiril alfabesi, büyük çoğunluğu biçim ve ses değerleri açısından Yunan harflerine benzeyen 43 harften oluşmaktadır. Slav dillerine özgü ses zenginliği, Yunan alfabesinde bulunmayan bazı harflerin eklenmesini zorunlu kılmıştır.
Kiril harflerinin yayılma sürecini izlerken, alfabelerin çeşitli dillere uyarlanabilme özelliğinin ilginç örneklerini görürüz. Kiril alfabesi küçük değişikliklerle çeşitli Güney slav (Bulgarlar, Sırplar) ve Doğu slav halklarının (Ruslar, Beyaz Ruslar ve UkraynalIlar) ulusal yazıları olmuştur. Ayrıca bir süre Romen dili de bu alfabe ile yazılmıştır. Rus yazısı aracılığıyla Kiril alfabesi bugün Sovyetler Birliği’nde yaşayan bazı Fin-Ugor, Türk, İran, Moğol kökenli halkların da yazısı durumuna gelmiştir.
Rus ve öteki Kiril alfabeleri bugün en yetkin yazı dizgeleri arasındadır. Ancak, harf sayısının çok oluşu ve bazı harflerin giderek gereksizleş- mesi birtakım düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Sovyetler Birliği’nde birçok bilimsel kuruluş ve akademi bu alanda çalışmalar yürütmüş ve bazı yenilikler gerçekleştirilmiştir.

Yorum yazın