Ridaniye Savaşı

Reydaniye (veya Ridaniye) savağı,

Osmanlı devletiyle Memlûklar arasmda Reydaniye’de yapılan savaş (22 aralık 1517). Selim I, Mercidabık savaşında Kansu Gavri kumandasındaki memlûk ordusunu yendikten sonra bütün Suriye’yi ele geçirdi. OsmanlI ordusu, Gazze’de Canberdi Gazalî kumandasındaki başka bir memlûk ordusunu yendi ve Sina çölünü geçti, Kahire önlerine geldi. Memlûklar yeni Sultan Tumanbay kumandasındaki orduyle osmanlı ordusunu Reydaniye’de karşıladılar. Memlûk cephesinin bir kanadı Nil nehrine, öteki kanadı da Mukaddem dağına dayanıyordu. Memlûk cephesi ayrıca toplarla tahkim edilmişti. Osmanlı ordusunun sağ kanadına Anadolu beylerbeyi Mustafa Paşa, sol kanadına Rumeli beylerbeyi Küçük Sinan Paşa kumanda ediyordu. Merkez kısmında Selim I ile sadrazam Hadım Sinan Paşa bulunuyordu. OsmanlI ordusunda kurulan savaş meclisinde, memlûk ordusuna cepheden saldırmak tehlikeli görüldü; bir kısım kuvvetlerle Mukaddem dağının dolaşılarak Memlûklara arkadan saldırılmasına karar verildi. Başında padişahın bulunduğu bir kısım süvari kuvveti Mukaddem dağını dolaşarak Memlûklara arkadan saldırdı. Memlûklar iki ateş arasmda kalmakla birlikte şiddetle karşı koyduar. Canberdi Gazalî kumandasındaki memlûk kuvvetleri osmanlı sağ kanadını bozdular; fakat, sadrazam Hadım Sinan Paşa onları püskürttü. Tumanbay kumandasındaki memlûk zırhlı süvarilerinin osmanlı karargâhına saldırmaları ve sadrazam Hadım Sinan Paşayı öldürmeleri de bir sonuç vermedi. Tumanbay başarıdan ümidini keserek kaçtı. Memlûk karargâhı bütün toplarla birlikte Osmanlıların eline geçti.

Etiketler: , , ,

Yorum yazın