Petrovaradin Muharebesi

Petrovaradin Muharebesi
Varadin Savaşı, varadin bozgunu olarak da bilinir, Osmanlıların Varadin (Petrova-radin) Kalesi yakınlarında Avusturyalılar karşısında ağır bir yenilgiye uğramasıyla sonuçlanan meydan savaşı (5 Ağustos 1716).

Karlofça Antlaşması’yla (1699) yitirilen Dalmaçya kıyılarını geri alma politikasını izleyen Sadrazam Silahdar Ali Paşa, Venediklilerden Mora’yı aldıktan (1715) sonra Korfu Adasına yönelik sefer hazırlıklarına başladı. Venedik’le ittifaka giren Avusturya Mora’nın Venedik’e geri verilmesini isteyince, Osmanlı Devleti Avusturya’ya savaş açtı. Osmanlı ordusunun Belgrad’a ulaşmasından sonra, Silahdar Ali Paşa doğrudan Varadin Kalesi’nin fethine karar verdi. Ama gerekli hazırlıklar tamamlanamadan başlayan Avusturya saldırısı karşısında OsmanlI ordusu bozguna uğradı. Ali Paşa da savaş alanında vurularak öldü. Osmanlı ordusu düzensiz olarak Belgrad’a çekildi. Ardından 44 gün dayanmasına karşın yardım alamayan Temeşvar’ın (Timişoara) düşmesiyle (20 Ekim), Macaristan’da OsmanlI egemenliğindeki son topraklar da elden çıktı.

Yorum yazın