Pearl Harbor Baskını Nedir

Pearl Harbor Baskını Nedir
1906’da kurulan A.B.D. deniz-hava üssü. Hawaii takımadalarından Oahu adasında, Honolulu’nun 15 km kuzeybatısında yer alır.

JAPONYA-A.B.D. REKABETİ

Pearl Harbor saldırısı, Japonya ve A.B.D. arasındaki diplomatik ilişkilerin giderek bozulmasının-her iki tarafça da kaçınılmaz olarak değerlendirilen bir sonucu oldu.

1931’den beri Çin ile savaşan ve bundan yararlanarak Mançurya’yı denetim altına alan Japonya, 27 Eylül 1940’ta Almanya ve İtalya ile, imzalayan taraflara kendi “yaşama alanlarını” işgal hakkı veren ve taraflardan birisi bir başka ülke tarafından saldırıya uğradığında öbür iki ülkenin saldırıya uğrayana yardımcı olmasını öngören bir anlaşma gerçekleştirdi. Japonya’nın amacı “Büyük Japon Asyası’nı kurmak ve kendisini SSCB ile A.B.D’ne karşı güvenceye almaktı. Gerçekte, japonlar, 13 Nisan 194l’de SSCB ile bir saldırmazlık anlaşması imzalamışlar, böylelikle A.B.D. ile karşı karşıya kalmışlardı. Japonya ve A.B.D., Çin konusunda karşılaşıyorlardı: japonlar, bu ülkenin tüm kaynaklarını yalnızca kendileri sömürmek isterken Amerikalılar açık kapı rejimini uygulamaya çalışıyorlardı. Temmuz 1941’de Fransız Çinhindi’nin bütünüyle japonlar tarafından işgal edilmesi, tam japonya ile A.B.D. arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacına yönelik görüşmelerin başladığı sırada Güneydoğu Asya üstündeki japon emperyalist amaçlarını açığa çıkartarak çatışma tehlikesini artırdı. Roosevelt, bu işgale japonlarm A.B.D’ndeki mal varlıklarını bloke ederek ve petrole ambargo koyarak karşılık verdi. Bu tarihten başlayarak taraflar çatışmaya hazırlandılar. General Toco yeni japon hükümetini kurdu; savaşın kaçınılmaz olduğunu kavrayan Roosevelt de bunun sorumluluğunu japonlara bırakmak ister gibi davrandı ve tutumunu sertleştirerek 26 Kasım 1941’de Japon birliklerinin Çin’den ve Çinhindi’nden çekilmelerini istedi, japon hükümeti bu notayı, 8 Aralık günü(japonya’da 7 Aralık) savaş ilanı anlamına da gelebilecek bir açıklamayla reddetti ve aynı zamanda Pearl Harbor’a saldırmaya yöneldi.

BASKIN

Amiral Nagumo komutasındaki japon uçakları 7 Aralık 1941 günü A.B.D’nin Büyük Okyanus .filosuna Pearl Harbor’da saldırarak büyük zararlar verdiler. Washington’da savaş notasının verilmesinden birkaç saat önce ve ansızın yapılan bu saldırı Japonya ve A.B.D. arasmda bir düşmanlık yarattı ve bu iki ülkenin İkinci Dünya savaşına katılmalarına yol açtı.
Amiral Yamamoto’nun uzun süredir tasarladığı bu baskın, Japonların Güneydoğu Asya’yı ele geçirebilmelerini olanaklı kılabilmek için A.B.D. filosunun yok edilmesini amaçlıyordu. Havvaii’deki gözlemcileri tarafından çok iyi biçimde bilgilendirilen japonlar, ani olarak harekete geçtiler: Saldırı kuzeyden, Kuril adalarından, bir pazar sabahı ve Amerikalılarıne beklemedikleri bir anda gerçekleştirildi, A.B.D. donanması iki saat içindi açık denizde bulunan uçak gemilernin dışında tümüyle savaş dışı edildi.

Yorum yazın