Pearl Harbor Baskını Nedenleri ve Sonuçları

Pearl Harbor Baskını Nedir , Pearl Harbor Baskını Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgiler

Asya’nın doğusunda büyük bir imparatorluk kurmanın düşlerini gören Japonya, Hitler’in ve onun dostu Mussolini’nin el ele Avrupa’da giriştikleri savaşlardan yararlanmakta gecikmedi. Özellikle Fransa’nın yenilgiye uğratılması üzerine, bu ülkenin denizaşırı topraklarından olan Çinhindi yönetimsiz kalmıştı. Japon birlikleri Çinhindi’ne rahatça girdiler ve bu topraklarda büyük ayrıcalıklar kazandılar. 1940 Eylülünde Almanya ve İtalya ile imzaladıkları üçlü antlaşma, güçlerini daha ar tirdi. Hammadde yönünden çok zengin olan Filipinler, Borneo, Timor, Java, Sumatra, Malaya ve Burma’ya göz diktiler.
Japonların davranışlarından korkuya kapılan Birleşik Amerika ve Ingiltere, önlemler almaya çalıştılar. İlk olarak, bu ülkeyle tüm ticaret ilişkilerini kısıtladılar. Böylece, Japonya’nın savaş araç ve gereci üretiminde kullandığı gereçlerin dışalım yolları kapanmış oldu.
Artık hiç bir güç, Japonya’yı durduramazdı. Nitekim, 7 Aralık 1941 günü sabahı Japon uçakları, Pearl Harbor’da demirli Birleşik Amerika Pasifik Donanması’na beklenmedik biçimde saldırdı. Saldırıya 100 Japon uçağı katıldı. Birleşik Amerika’nın Okyanus’taki bu en büyük deniz üssü tümüyle felce uğradı. İki Japon savaş gemisi de Midvvay’deki hava üssüne saldırarak burada ağır hasara yol açtı. Japon bombardıman uçakları 8 Aralık günü Wake Adası’ndaki Birleşik Amerika garnizonuna gökten korku yağdırdı. 11 Aralık günü bir çıkartma girişimi önlendi ama, iyice bunalan garnizon, 23 Aralıktaki saldırıya dayanamadı. Gizlice güçlendirilen bazı üslerden havalanan Japon uçakları Guam’ı da bombalamakta gecikmediler. Korunması zayıf adadaki küçük Amerikan garnizonu da 10 Aralıktaki Japon çıkartmasında yenilgiyi kabul etti. Aynı ay içinde Japon- lar Gilbert Adaları’ndaki Tarawa ve Makin mercan adalarını ele geçirdiler.
Japonların Hong Kong’a saldırısı 8 Aralık günü başladı. İngiliz garnizonu Noel’e dek dayanabildi
ve yardım gelmediği için, teslimden başka çıkar yol bulamadı. Bu arada Japon birlikleri Tayland’ı ele geçirmek ve Birmanya içlerine yürümek için Fransız Çinhindi’ndeki üslerinden yola çıktılar. Birlikler kısa zamanda Malaya’ya yöneldiler. 15 Şubat 1942 günü Uzakdoğu’daki İngiliz gücünün simgesi Singapur düştü. 20 Mayısa kadar yabancı güçler Hindistan’a sürüldü, Burma yolu kesildi.
Pearl Harbor baskını, Birleşik Amerika’da büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Japonya aynı gün, Birleşik Amerika ile İngiltere ve Hollanda’ya savaş açtığını açıkladı. Üç gün sonra da Almanya ve İtalya, Birleşik Amerika’ya karşı savaş kararı aldı. Birleşik Amerika da bu ülkelere savaş açtı ve böylece İkinci Dünya Savaşı’na iki yıl sonra katılmış oldu.
Japonlar saldırılarını aralıksız sürdürüyorlardı. Filipinler’i, Malezya’yı, Endonezya’yı aldılar. Onları Bataan, Guam, Vake ve Gilbert Adaları ile Yeni Gine izledi.
Birleşik Amerika, giderek yoğunlaşan Japon saldırılarına karşı koyabilmek için Avustralya’da Güneybatı Pasifik Başkomutanlığı oluşturdu ve başına da General Mac Arthur atadı.
Böylece Birleşik Amerika toparlanma ve güçlenme olanağına kavuştu. Japon saldırılarının etkisi kırıldı, karşı saldırılara girişildi. İlk önemli başarı, Mercan Denizi Savaşı’nda kazanıldı. Mo- resby Limam’nı ele geçirmek üzere yola çıkan Japonlar, karşılarında güçlü bir deniz ve hava birliği buldular. İki gün süren kanlı savaş sonunda Amerikalılar 81, Japonlar ise 105 uçak yitirdiler, iki taraftan da bazı gemiler savaş dışı kaildi. Yenilgiyi kabul eden Japonlar, geri dönmek zorunda kaldılar.
Bu ilk başarıyı, 1942 Haziranındaki Midway savaşı izledi. Böylece Birleşik Amerika’nın etkinliği giderek arttı. Çok çetin geçen bir savaştan sonra Guadalcanal Japonlardan temizlendi. Japonlar burayı yeniden almak için üç ay tüm güçleriyle denizden yüklendiler, karadaki savaş ise altı ay sürdü. İki taraf da çok ağır kayıplar verdi. Sonunda Japonlar yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar. İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik’teki bu kanlı çatışmasında Japonlar birçok savaş gemisi ile deneyimli pilotlarını ve yüzlerce uçağını yitirdi. Kara birliklerinden 15 bin kişi öldü, 9 bin kişi de hastalıktan can verdi. Bin kadar Japon askeri tutsak düştü. Amerikan kayıpları ise 1600 ölü, 4250 yaralı idi. Kısa bir süre sonra da Papuaııı seferinde de yenik düşen Japonlar 12 bin ölü, Avustralyalılar 2 bin ölü, Amerikalılar 850 ölü verdiler.
Japonlar gerçekte, Avustralya’yı da ele geçirmeyi istiyorlar ve buna hazırlanıyorlardı. Ancak Birleşik Amerikalıların giderek yoğunlaşan ve etkili olan karşı saldırıları, bu tehlikeyi kesin biçimde ortadan kaldırdı. Japon yayılmasının sona erdiği de böylece ortaya çıktı.

Yorum yazın