Pawneeler – Pavniler

Pawneeler – Pavniler

PAWNEELER, Caddoan ailesine bağlı bir Amerikan kızılderili kabilesi. Pewnee “boynuz takan” anlamına gelir ve saçlarına taktıkları kendilerine özgü eşyalardan kaynaklanır. Kendilerine insanların insanı anlamına gelen Chakiksichhiks de derler.
Pawneeler eski zamanlarda büyük gruplar halinde şimdi Nebraska’nın olduğu bölgede yaşarlardı. Omaha, Ponca ve
Oto kabileleri dışında çevrelerindeki öteki tüm kabilelerle savaş durumundaydılar. Ispanyollar Pawneelerin varlığını 1626’da keşfettiler ve ilk kez 1673’te Jacques Marquetteïn varlığını 1626’da keşfettiler ve ilk kez 1673’te Jacques Marquette’in haritasında gösterdiler. Ka- nada’da 1709 yönetmeliğiyle Zencilerin ve Pawneelerin köle yapılması yasallaştırıldı. 17. yy’ın ortalarında New Mexico’- da yaşayanlar konaklama yerlerine sık sık baskın yapıp atlarını, silahlarını, giyecek ve yiyeceklerini çalan Pawneeleri çok iyi tanıyorlardı. Pawneelerin bu düşmanlığı iki yüzyıl kadar sürdü. Zamanla kendilerine beyazların uygarlığının kusurlarını öğreten bazı tüccarlarla ilişki kurdular. 1803’te Louisiana’ın satın alınma antlaşması ile toprakları ABD’ye geçince kendi bölgeleriyle St.Louis arasında yaşayan tüm beyazlarla iyi ilişki kurdular. Pawneelerin topraklarında batı ve güneybatıya geçen göç yolları kabilede zaten başlamış olan değişiklikleri daha da hızlandırdı. Batıdaki kızılderililerin beyzaların ilerlemelerine şiddetle karşı çıktıkları bir zamanda Pawneeler beyazlarla yakın dostluklar kurdular, hata çoğu ABD ordusunda keşif askeri olarak görev aldılar. Pawneeler ve ABD Hükümeti arasında birçok antlaşma yapıldı. 1818’de birçok Pawnee kabilesi St.Louis’de bir araya geldi ve ABD ile barış sağlandı.
1876’da Pawnee kabileleri Oklahoma’da- ki Kızılderililere ayrılmış araziye yerleştiler. On altı yıl sonra toprakların kendi aralarında paylaştılar ve ABD vatandaşı oldular.
Pawneelerin dinsel inançları öteki Kızılderilileri arasındaki en ilginç olanıdır. Doğaya taparları; rüzgârları, fırtınaları kişileştirirler ve onların “Büyük Tanır” Tirawa’nın habercileri olduğuna inanırlar. Dinsel törenleri bir rakih yönetir. Pawneeler yaratıcıdırlar, törenleri, mitleri ve halk öyküleri sembolizm yönünden zengindir. Pawneeler mısır, buğday, balkabağı ve fasülye yetiştirirler, yabanci pirinç ve meyve topları kış için sığır eti kuruturlardı. Çok iyi dokumacıydılar, çanak çömlek ve sepet, topraktan dayanıklı ve sağlam evler yaparlardı.

Yorum yazın