Ostrogotlar

Ostrogotlar Kimdir – Ostrogotlar Hakkında Bilgiler

Gotların iki büyük kolundan birini oluşturan Germen halkı.Gotların Ostrogotlar ve Vizigotlar olarak bölünmeleri III. yy’da, Karadeniz’in kuzeybatısına yerleşmeleriyle ortaya çıktı.
Doğu Gotları olan Ostrogotlar ve Batı Gotları olan Vizigotlar ortak bir dil ve ortak göreneklerin yanı sıra, tarihsel gelişimleri boyunca canlılığını yitirmeyen derin bir yakınlık duygusunu korumuşlardır. Oluşturdukları iki ayrı krallıktan Ostrogotlarınki daha güçlüdür. Bununla birlikte, 370 yıllarına kadar Roma ile yalnızca Vizigot-ların ilişkisi olduğundan, Ostrogotlar konusunda kısıtlı bilgi edinilmiştir.

HUNLARLA İLİŞKİLER
370 yıllarında, Hun akınlarıyla karşı karşıya kalan Ostrogotlar, paniğe kapılarak, kendileriyle birlikte Vizigot-ları da batıya doğru sürüklediler. Vizigotlar, Roma İmparatorluğuna girip İspanya ve Akitanya’ya yerleştiler; Ostrogotların büyük bölümüyse, Dnieper ırmağını geçip Tuna boyunca ilerleyerek Boğdan’a (Moldavya) sığındılar ve burada Hunların korumasında Athanarich tarafından yönetilen bir devlet oluşturdular. Ostrogotların küçük bir bölümü de, imparatorluğa katılıp hizmetine girdi. Ostrogotlar, Attila’nin Galya ve İtalya’ya yaptığı büyük seferde Hunları izlediler. Hun İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla da, özgürlüklerine yeniden kavuştular; Roma İmparatorluğu’na yaklaşarak 455’te, imparatorlukla bir federe devlet anlaşması yaptılar. Anlaşmanın yerini zaman zaman tehdide bıraktığı bu ilişkiler, Ostrogot başkanlarının halkları için toprak kazanmalarına ve Bizans’ta siya sal bir rol oynamalarına olanak sağladı. Amales krallık ailesinden olan Theodorich de Bizans sarayında rehin olarak tutulup yetiştirildi ve burada Roma uygarlığının değerini anladığı gibi imparatorluğun zayıf yanlarınıda fark etti.

İTALYA İMPARATORLUĞU

Theodorich, Ostrogotların kralı olduktan sonra, halkını o sırada Odoaker in elinde bulunan İtalya’ya götürme izni aldı, ardından Odoaker’i yenerel imparatorluğun denetiminde sağlan bir krallık kurdu. Ama Theodorich’iı 526’da ölmesiyle imparatorlukla olar iyi ilişkiler bozuldu ve İustinianos I in Batı’nin yeniden fethine girişmesiy le açık bir düşmanlık başladı. Bizans birlilderi 536’da Ostrogot Krallığı’na karşı harekete geçti. Teslim olmayı kesinlikle reddeden Ostrogotlar, önce Vitiges’in (ya da Witigis), sonra da To-tila’nın başkanlığında, yirmi beş yıl boyunca Bizans’a karşı koydular.
552’de Vezüv yenilgisinden sonra Ostrogotlar, 561’de Verona ve Brescia’ da yeniden ayaklandılar.

Bunun üstüne, Îustinianos I, Ostrogot-ları ortadan kaldırmaya karar verdi; katledilen, köleleştirilen, Doğu’ya sürülen Ostrogotlar böylece tarih sahnesinden silindiler. Ancak bu savaş İtalya’yı tükettiği gibi Bizans’ı da yıprattı.Yirmi yıldan daha kısa bir süre sonra, imparatorluğun İtalya üstünde ki egemenliği, Ostrogotların istemeden intikamını alan Lombardlar tarafından bir ölçüde sona erdirildi.

Yorum yazın