Normandiya Çıkarması

Normandiya Çıkarması Hakkında Bilgiler

Normandiya Çıkarması

Almanya ve yandaşlarına karşı savaşan ülkeler, kesin sonuca bir an önce ulaşabilmek için Avrupa’da ikinci cephe açılması tasarısını 1944 yılının ilkbaharında uygulama alanına koydular, ikinci cephe, Avrupa’nın batısından gerçekleştirilecek büyük çaptaki bir çıkarma ile sağlanacaktı.
Almanlar böyle bir girişimi bekliyor ve önlemler alıyorlardı. Özellikle kıyı boyunca engeller oluşturuluyor, savunma gücü artırılıyordu. Avrupa’nın deniz tarafı boydan boya mayınlandı, aşılması olanaksız gibi görülen bir Atlantik duvarı yapılarak saldırıyı önleme çabalarına girişildi. Bu arada, V-1 adı verilen yeni roketin kullanılması için hazırlıklar tamamlandı.
Bu arada bağlaşıklar, çıkarmanın yeri konusunda Almanları şaşırtmaya ve aldatmaya çalıştılar. İngiltere’nin Almanya’ya en yakın yerine yapılan yığınak, gerçekten de istenen amaca ulaştı. Almanlar, bu hazırlıklara bakarak, çıkarmanın Pas-de-Calais kıyılarına yapılacağını düşündü ve güçlerini bu kıyıda topladılar. İngiltere’de bu en yakın yerdeki uydurma kuruluşlar ve sürdürülen hazırlıklar, Almanları beş ay oyaladı.
General Eisenhower, çıkarma günü olarak önce 5 Haziran gününü seçti. Ancak son dakikada, bir günlük erteleme kararı alındı. Hava koşullarının bozukluğu sürüp gidince, 19 Hazirana kadar beklenmesi uygun görüldü. Sonra bu karar da değiştirildi ve Normandiya çıkarması 6 Haziran günü gerçekleştirildi.

5 Haziran gecesi Manş Denizi’nde gene çok şiddetli bir fırtına vardı ama, her şey göze alındı. 6 Haziran sabahının erken saatlerinde önce kıyı mayınlardan temizlendi, sonra da İngiliz bombardıman uçakları belli merkezlere bomba yağdırmaya başladı. Bunu, iki hava tümeni tarafından bölgeye paraşütçü indirmesi izledi. Bu tümenlerden biri şiddetli bir direnişle karşılaştı ve çok kayıp verdi. Bu arada çıkarına gemileri kıyıya yanaştı, Birleşik Amerikalı, KanadalI ve İngiliz askerleri çıkarma işlemine girişti. Bu arada fırtına, sis, duman ve akıntı yüzünden pek çok Amerikan askeri boğularak can verdi. Ancak her güçlüğe karşın kıyıya çıkmayı başaranlar bulundukları yerde tutunmayı da başardılar. Gece indiği zaman, 34 bin kişi Avrupa topraklarına ayak basmış ve tüm güç koşulları göze alarak ilerliyordu.
Çıkarma sırasında Amerikalılar 3 bin kadar kayıp verdiler. İngiliz ve KanadalIların kayıpları ise 4 bin kişi kadardı.
Çıkarma, ikinci ve üçüncü günlerde de sürdürüldü. 17 Haziran gecesi Cotentin Yarımadasının ağzı tümüyle tutuldu ve Cherbouı-g’un dışarıdan yardım alması olasılığı kesin biçimde önlendi. İki gün sonra da kuzeye doğru ilerleme başladı. Cherbourg direnmesi 27 Haziranda sona erdi.
1 Haziran gününe dek Amerikan ve İngiliz bölgelerine bir milyon asker, 177 bin araç, 500 bin tondan fazla da gereç çıkarılmıştı. Bu gücün sayısı sürekli artırılıyordu. Bu arada hava saldırıları Almanlara göz açtırmıyor, yeni birliklerin savaş alanına gelmesi önleniyordu.
Her şeye karşın Almanlar direniyor, bağlaşık kuvvetler saldırdıkça saldırıyordu, özellikle bağlaşıkların hava saldırıları çok amansız oluyordu, örneğin, 8 Temmuz günündeki hava saldırısında 460 uçak 40 dakika içinde 2300 ton bomba atmıştı. 18 Temmuzdaki hava saldırısına ise 2100 uçak katılmış, 8 bin tondan fazla bomba atarak Almanları iyiden iyiye ezmişti.
17 Temmuz günü bir hava saldırısı sırasında, ünlü Alman komutanı General Rommel’in otomobili ateşe tutuldu. Otomobil bir hendeğe yuvarlandı ve beyin sarsıntısı geçiren Rommel hastaneye kaldırılarak savaş alanından uzaklaştırıldı.

Yorum yazın