Nogay kızı köyü olayı

Nogay kızı köyü olayı, Kurtuluş savaşında, Kırşehir yöresinde bir ayaklanma. Millî birliklerden kaçan ve Kurtuluş savaşına karşı çıkanlar, Kırşehir yakınında Nogay-kızı köyünde siper kazmağa başladılar. Yakın çevrelerde ayaklananlarla birleşen kaçaklar kısa bir süre içinde çoğaldı. Bunlara, Yozgat Mebusu Rıza Bey kumandasında kurulan Kırşehir Millî müfrezesinden kaçanlar da katıldı. Bu ayaklanmayı bastırmak için gönderilen jandarma birliğini arkadan ikinci bir âsi birliği kuşattı. Yapılan çarpışmada jandarma subayı Kemal Bey ve bazı erler esir, bazıları da şehit edildi. Bir süre sonra millî kuvvetler karşısında daha fazla tutunamayan isyancılar Yozgat dolaylarına çekildiler; isyan bu bölgede devam etti. Bk. YOZGAT AYAKLANMALARI. (M)

Yorum yazın