Nizamşahlar

NİZAMŞAHLAR, Hindistan’da Dekkan yarımadasında devlet. Malik Ahmed Bahrî tarafından kuruldu (1490). Devletin adı, kurucusunun unvanı olan Ahmetnagar Nizam Şahî’den gelir. Ahmed Bahrî’den sonra hükümdar olan Burhan I zamanında Şiîlik, devletin resmî dini oldu. Imadşahlar ve Bicapur devletleriyle yapılan savaşlar sonunda Patri ve Şolâpur ele geçirildi. Burhan’ın oğlu Hüseyin, Dekkan yarımadasındaki öteki müslüman devletlerle Vi-jeyanagarlı Hindu devletine karşı birleşti; Tâlıkota savaşında Vijeyanagar devleti yenildi (1562). Hüseyin’in yerine geçen Murtaza I, Hindistan kıyılarını istilâya başlayan Portekizlilerle mücadele etti. Devletin başşehri Ahmednagar, 1600’de Gurkanlı devleti tarafından ele geçirildi; gurkanlı hükümdarı Şahcihan, 1633’te Nizamşahlar devletine son verdi. (M

Yorum yazın