Nizamiye medreseleri

Nizamiye medreseleri nedir – Nizamiye medreseleri nerede kuruldu
Nizamiye medreseleri, selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulan eğitim ve öğretim kurumlan. Selçuklular zamanında, Bağdat ve İran’ın Nişapur illerinde kurulan bazı medreselere, kurucusu Nizamülmülk’-ün adından dolayı Medresetün Nizamiye (Nizamiye medresesi) dendi. İslâm diniyle ilgili bilimlerin okutulduğu bu kurumlar sünnî inançlarına göre düzenleniyordu. Nizamülmülk adına kurulan ilk medrese Nişapur’dadır. Sonra, Bağdat’taki Nizamiye medresesi yaptırıldı (1067). Bazı kaynaklara göre Nizamülmülk, Belh, Herat, Merv ve Musul illetinde de birer Nizamiye medresesi kurdurdu. Bu medreselerde okuyan öğrencilerin bakımı devlet tarafından sağlanır, öğrenciler medresede kendilerine ayrılan özel hücrelerde kalırlardı. Nizamiye medreselerinin binaları bugüne kalmadığı için mimarî özellikleri hakkında bilgi yoktur. (M)

Yorum yazın