Niğbolu savaşı

Niğbolu savaşı önemi , Niğbolu savaşı nerede yapıldı , hakkında bilgiler
Niğbolu savaşı, Niğbolu önünde Osmanlılar ile haçlılar arasında meydana gelen savaş (25 eylül 1396). Osmanlıların, bir üs haline getirdikleri Niğbolu vasıtasıyle Tuna boylarını denetimleri altına almaları, akınlarıyle Eflak ve Macaristan’ı tehdide başlamaları üzerine, papa Bonifacius IX’-un teşviki ve macar kralı Zsigmond’un teşebbüsüyle Osmanlılan Avrupa’dan atmak için bir haçlı seferi düzenlendi. Sayılan 100 000’i bulan haçlı ordusunda Bourgogne dükü Jean de Nevers’in başında bulunduğu fransız, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve polonya şövalyeleriyle eflak, erdel ve macar kuvvetleri bulunuyordu. Haçlılar Vidin ve Rahova’yı alarak 12 eylül 1396’da Doğan Beyin koruduğu Niğbolu kalesini kuşattılar. Kuşatmayı Venedik ve Rodos gemilerinden meydana gelen bir haçlı donanması da destekledi. Bu sırada İstanbul’u kuşatan Bayezid I, kuşatmayı hemen kaldırdı; Şücaeddin Evrenos Beyi önden göndererek yanında bulunan 10 000 kişiyle yola çıktı; Edirne’de toplanan ve 60 000’i bulan ordusuyle Şıpka geçidini aşarak Os-ma (bugün Osım) vâdisinde, Niğbolu o-vasma hâkim bir tepede ordugâhını kurdu. Her iki ordu 25 eylül 1396’da karşı karşıya geldi. Bayezid, ustaca bir manevra ile osmanlı ordusunu iki gruba ayırdı: düzensiz akıncı süvarileriyle piyade azablar tepenin eğimli kısmına, engebeli bir bölgeye yerleştirildi; Bayezid’in emrinde bulunan sipahilerle sırp despotu Stefan Lazaroviç kumandasındaki Sırplar da, tepenin eğimli öteki kısmında pusuya sokuldu. Savaş, fransız şövalyelerinin saldınsıyle başladı; osmanlı ordusunun birinci kısmı, ikinci kısmın pusuda beklediği tepelere kadar geri çekildi. Bayezid’in kumanda ettiği bu kısım pusudan yarım daire şeklinde çıkarak düşmana öldürücü darbeyi vurdu. Her taraftan sarılan Fransızların bir kısmı yok edildi; kaçanların peşine düşüldü. Zsigmond’un çabalan bir sonuç veımedi; eflak ve erdel kuvvetleri kaçtı. Birçok ünlü şövalye esir oldu. Macar kralı ve alman soyluları Tuna’dan kayıkla kaçtılar ve haçlı donanmasıyle ülkelerine döndüler. Esir düşenler önce Edirne’ye, sonra Mi-haliç ve Bursa’ya getirildi; bir kısmı da hediye olarak Mısır’a gönderildi. Niğbolu’da esir düşen soylular, sonradan Macaristan, Fransa ve Kıbrıs krallarının teşebbüsüyle 200 000 altın flori karşılığı serbest bırakıldı. (M)

Yorum yazın