Nazir kabilesi

NAZİR, Medine’de yahudi kabilesi. Romalıların baskısı sonunda bilinmeyen bir tarihte Filistin’den Yesrib’e (Medine) gelerek El-Nazîr dağına yerleştiler. Bu yüzden Na-zîr adını aldılar. Arap adları taşırlar, fakat ayrı bir lehçe kullanırlardı. Tarım, faizcilik, silâh ve mücevherat ticaretiyle zengin oldular. 622’de Hz. Muhammed ile «Medine’nin temel kanunu» olarak tanınan ant-aşmayı imzaladılar. Uhud savaşından (625) önce Hz. Muhammed’in düşmanı Ebu Süf-yan ile bir anlaşma yaptılar ve Medine’deki müslümanlann da Ödedikleri para cezasını vermekte zorluk çıkardılar. Hz. Muhammed, bunlardan on beş gün içinde bütün mallarını alarak şehri terk etmelerini istedi. Kabile, şehri terke karar verdiği sırada Müna-fikunun başında bulunan Abdullah bin U-beyy el-Hazrecî, yardım edeceğini söyleyerek direnmeğe zorladı. Kabile, reisleri Hu-yey’in başkanlığında müslümanlara karşı on dört gün dayanabildi. Hz. Muhammed ile ile yeniden yapılan antlaşma sonunda Ya-hudiler, silâhları ve gayrimenkul mallan dışında ancak develere yükleyebilecekleri eşya ile şehri terke zorlandılar. Bir kısmı Suriye’ye, bir kısmı da Hayber’e gitti. (M)

Yorum yazın