Nahcıvan Seferi

Nahçivan seferi, Kanunî Sultan Süleyman’ın İran’a ikinci ve son seferi (1553 -1555). Kanunî devrinde daha önce yapılan Iraktfyn* seferinde (1534-1535) Tebriz ve Bağdat alındı, fakat İranlIlarla barış yapılamadı. Şah Tahmasp, OsmanlIların Macaristan seferleriyle uğraşmasını fırsat bilerek Ahlat’ı ele geçirdi, Erzurum’a saldırdı. Bu olaylar üzerine İran’a savaş açıldı. Orduya serasker olarak sadrazam Rüsteoı Paşa tayin edildi (1552). Rüstem Paşa, Kanu-nî’ye yazdığı mektuplarda, şehzade Mustafa’nın isyan etmek üzere olduğunu, ordunun da şehzadeyi tuttuğunu bildirince Kanunî de sefere katıldı (1553). Yolda şehzade Mustafa boğduruldu. Kanunî, kışı Halep’te geçirdi. Diyarbakır’da büyük bir divan toplantısında padişah, seferin sebeplerini anlattı. Kanunî, Kars’a geldiği zaman Tahmasp’a bir mektup göndererek onu savaşa çağırdı. Nahçivan, Revan ve Karabağ ele geçirildi. Tahmasp, Kanunî’nin karşısına çıkmadığından, önemli çarpışmalar olmadı. Kanunî Erzurum’a döndü. Buıada şahın bir elçisi gelerek barış istedi (1554). Kanunî bu isteği kabul etti ve Amasya” antlaşmasını imzaladı (29 mayıs 1555).

Yorum yazın