Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkması ve Faaliyetleri

Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkması ve Faaliyetleri:

Mondros ateşkes anlaşması imzalanırken M. Kemal Adana da yıldırım orduları komutanlığına atanmıştır. Ateşkesin imzalanmasından sonra İstanbul’a döndü. 19 mayıs 1919 da güvendiği arkadaşlarını da yanına aldı ve samsuna gitti. İşte bu olay milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. Samsuna çıkınca ilk iş bölgeyi inceler durumu anlayıp dinledikten sonra bunu İstanbul hükümetine bir telgrafla bildirir. Telgrafta İzmir’in haksız yere işgal edildiği, İngilizlerin asker çıkarmada haksızlığı anlatılıyordu. Hükümet önlem almalıydı.

M. Kemal için bu durum tarihi görevinin başlangıcı idi. Her gittiği yer de halkı harekete geçirmeye çalışıyordu felaketin büyüklüğünü anlatarak halkı bilgilendiriyordu. Mitingler yapıldı bu mitinglere İstanbul’un tepkisi işgal makamlarının onu geri çağırması oldu.

Yorum yazın