Müslüman kardeşler kimdir

Müslüman kardeşler, Müslümanlığın aslına dönüş amacıyle kurulan arap derneği. Kur’an hükümlerine bağlanan dernek, Mısır’da, şeyh Hasan-ül-Benna tarafından kuruldu (1930). 150 Üyeli bir danışma kurulu vardır. Bütün müslümanları temsil etme amacını güder. Birçok siyasî işe karışan derneğin başkanı Hasan-ül-Benna bir söylentiye göre Suudî Arabistan’ın kışkırtmaları sonucu öldürüldü (1949). Dernek kral Faruk’un tahttan indirilmesine çalışan kuruluşlar arasındadır (1952). Nâsır*, işbaşına geçtikten sonra, ona karşı çıkan derneğin üyelerinden on kişi idam edildi

Yorum yazın