Müseccel Yavuz grubu

Müseccel Yavuz grubu, Türk Kurtuluş savaşında Kuvayı* Milliyeciler adma çalışan, İstanbul’da kurulmuş gizli teşkilât. Üzerine Yavuz Sultan Selim’in resmi kazılmış bir mühür kullandıkları için bu adla anılır. Teşkilât, millî hükümete haber verme konusunda yardımcı oldu; İstanbul’daki askerî depolaıa baskınlar yaparak sağlanan silâh ve ccphaneyi Karadeniz kıyılarına gönderdi. Grubun başkam, Karakol teşkilâtında da hizmetleri geçen erkânıharp kaymakamı Muğlalı Mustafa Beydi (orgeneral Mustafa Muğlalı). Yavuz grubunda çalışan öteki kişiler; İbrahim, Filibeli Halim, Fatihli Lütfi, gümrük müfettişi Abidin, muayene memuru Haydar, ihracat müdürü Pertev, müdür muavini Nuri, ithalât müdürü Memduh, müfettiş Haşan Baba, İpekli Kemal ve sadaret kaleminden İhsan Rüştü Beylerdi. (M)

Yorum yazın