Müseccel Felâh grubu

Müseccel Felâh grubu, Türk Kurtuluş savaşında kuvayı miHiyeciler adma çalışan, İstanbul’da kurulmuş gizli teşkilât. Grup, millî orduya cephane ve silâh sev-ketmek: Kurtuluş savaşına katılmak isteyenleri Anadolu’ya göndermekle görevliydi. Merkezi Ankara’da olan M.M.* grubuyle sürekli bağlantı kurdu. Teşkilâtın başkanı erkânıharp binbaşısı Ekrem Beydi (öteki üyeler, kaymakam Eyüp, binbaşı Aziz Hüdai, yüzbaşı Seyfi, yüzbaşı Rasim, mülâzım Kerim, mülâzım Şahab, mülâzımievvel [Gözlüklü] Ziya, yüzbaşı Cemal, mülâzım İbrahim, gümrükçü Abidin, ardiye bekçisi Mahmud Ağa, Himmetzade Hüseyin Hüsnü, sicil memuru Ahmed Reşad, tahmil tahliyeci Süleyman Çavuş, vinççi Haşan Baba, mülâzımievvel Ahmed Ağa ve Nec-meddin Beylerdi). Anadolu ile İstanbul arasında kuryelikleri ise serkomiser Salih Bey ile Saffet Bey yapıyorlardı. (M)

Yorum yazın