MÜŞAŞALAR

MÜŞAŞALAR [muşa’şa’lar], Huzistan’da, Huveyze’de yaşayan, şiî arap sülâlesi ve bu sülâlenin kurduğu devlet (XV.-XVIII. yy.). Sülâlenin kurucusu, Seyid Muhammed bin Felâhtır. Ondan sonra yerine oğlu Molla Ali geçti. Vasit ile Necef’i aldı. Onun yerine geçen oğlu sultan Muhsin, ülkesini genişletti. Şah İsmail, Bağdat’ı aldı ve (1509), Muhsin’in oğulları Ali üe Eyyûb’u öldürttü. Bunun üzerine bağımsız Müşaşa devleti yıkıldı. Kanunî Sultan Süleyman, Hemedan ve Bağdat’ı alınca Müşaşalar ona bağlandılar. Müşaşalar ülkesi, ıranlılar ile OsmanlIlar arasında uzun süre el değiştirdi. Nadir Şah, Huzistan’ı ele geçirince Huveyze’yi de yönetimi altına aldı (1729). Bu bölgeye bir vali tayin ederek veraset yoluyle yönetime son verdi (1737). [M]

Yorum yazın