Müsarifiler

MÜSAFİRİLER, Kangariler veya Sallari-ler denir, deylemli (Kuzey İran) hanedan. Yurtlarından ayrılarak önce Tarum’da, sonra X v© XI. yy.larda Azerbaycan, Arran ve Ermeniye’de yerleştiler. Bu hanedanın işbaşına gelmesiyle İran’da arap hâkimiyeti yıkılmağa başladı. Bunlar, az sayıdaki kürtlerle birleşerek Horasan ve Mavera-ünnehir’de gelişen samanî hareketini, Batı İran ve Mezopotamya bölgelerine yaydılar. Müsafirî ailesi, Tarum’daki Şamiran kalesini (bk. TARUM) ele geçirince ününü duyurdu. Müsafirıleri, Deylem hükümdar soyundan gelen ve 805-928 arasında yedisi bilinen. Rudbar Custânîlerinden ayırmak gerekir. Gene bu aileden Marzuban ve Vahsudan, hükümdar olan babaları Muhammed’i 941’de bir kaleye hapsettiler ve bu yüzden Müsafirîler iki kola ayrıldı. Vahsudan, Tarum malikânesinde kaldı; Marzuban ise Azerbaycan’ı, Güney Kafkasya’nın doğusunu ele geçirdi. MARZUBAN, Muhammed’in oğlu (hük. 941-957). Sülâlenin en önemli kişilerindendi, yönetimini kuzeyde Derbend’e kadar genişletti.

— CüSTAN. Marzuban’ın oğlu. Babasının ö-lümü üzerine amcası Vahsudan tarafından öldürüldü. — İBRAHİM, Marzuban’m oğlu, Cüstan’m kardeşi. Azerbaycan’ı yeniden işgal etti, Tarum’u ele geçirdi. 971’de tahttan indirilerek hapsedildi. — İBRAHİM, Vahsuban’ın torunu. 997’de Sercihan kalesini ve Tarum’u ele geçirdi. Gazneli Mah-mud’un oğlu Mesud, İbrahim’i hileyle yendi. — Mü

Yorum yazın