Münster kulübü

Münster kulübü, prenses Galitzin’in Müns-ter’de açtığı salon (1779-1806). Alman Katolikliğini ve romantizmini etkiledi. (L) Münster piskoposluğu, Kutsal İmparatorluğa dahil ve Ems havzasının büyük bir kısmını kaplayan eski bağımsız prenslik. Piskopos, Westfalen çevresinin yönetmeniydi. Piskoposluk 802’de, Saksonya’da antik Mi-migernevord’da Charlemagne tarafından kuruldu ve Otto IV tarafından «İmparatorluk pernsliği»ne yükseltildi. Karşı Reform’da ve Otuzyıl savaşlarmda önemli bir rol oynadı. Piskopos Bernhard von Galen (1650 -1678) piskoposluk merkezini Coesfeld’den Münster’e taşıdı ve bucaklara tanman hürriyete son verdi. 1719’da Köln başpiskoposu aynı zamanda da Münster piskoposu oldu. 1803’te piskoposluk arazisi laikleştirilerek büyük bir kısmı önce Prusya’ya, sonra Berg büyükdüklüğüne (1807) ve dahâ sonra da yine Prusya’ya (1815) bağlandı> Prusya 1821’de piskoposluğu yeniden kurdu. (L)

Yorum yazın