Münşeatü’s Selâtini Osmaniye (Osmanlı Sultanlarının Mektupları)

Münşeatü’s Selâtini Osmaniye (Osmanlı Sultanlarının Mektupları), tanınmış nişancı ve reisülküttap Feridun Ahmed Beyin (öl. 1583) eseri. Eserde Osmanlı devletinin kuruluşundan Murad IIl’ün tahta çıkmasına kadar (1574) geçen dönemde Osmanlı inşa divanında yazılarak yabancı devlet reislerine, beylere, emirlere, kadılara v.b. gönderilen arapça, farsça ve türkçe mektuplarla cevapları vardır. 1 880 Kadar belgeyi biraraya getiren eserin başında Miftah-ı Cennet başlıklı bir önsöz yer alır. Eser. 1574’te Murad IH’e sunuldu. İki baskısı olan (1849, 1858) eserin ikinci baskısına birçok mektup ve tercüme eklenmiştir. (M)

Yorum yazın