Müneccimbaşı nedir – Müneccimbaşı tarihi

MÜNECCİMBAŞI blş. i. Teşk. tar. OsmanlI devletinde padişah cülusu, harp ilânı, ordunun hareketi, sadrazam tayini ve denize gemi indirilmesi gibi olaylarda uğurlu saati tespit eden ve takvim tertibinden sorumlu olan kimse.

— ANsiKL. Müneccimbaşı’lar ilmiye sınıfındandı. Reisiletıbbanm (hekimbaşı) teklifi üzerine padişah tarafından tayin olunurlar, maiyetlerinde öğrenciler de bulunurdu.

Müneccimbaşıların uğurlu saati tespit dışında en önemli görevlerinden biri takvim tertibiydi. Takvim tertibi, 1800 yıllanna kadar Uluğ Beyin zîcine (zeyç) göre, bu tarihten sonra fransız astronomlarından Cassini’nin zîcine göre yapılmağa başlandı. (M)

Yorum yazın