Mültezim nedir

Mültezim nedir – Mültezim sistemi nedir anlamı
MÜLTEZİM i. (ar. lüzüm > iltizâm’dan mültezim). Teşk. tar. Devlete ait rüsum ve vergilerden birinin tahsilini götürü olarak üstüne alan, kesenekçi; âşar* mültezimi.

— ANSiKL. Teşk. tar. Mültezim, Hâzineye yıllık belli bir miktar hasılatı ödemeyi önceden kabul ve taahhüt ederdi. Mükelleften toplanan vergi tutarı ne olursa olsun mültezim, Hâzineye karşı yükümünü yerine getirmek zorundaydı. 1840’tan sonra mu-hassılar da mültezimler yanında görev aldılar. Bu yolla vergi toplamada yolsuzluklar yapıldığından iltizam usulünü ıslah için çeşitli zamanlarda (1855; 1858; 1861; 1871) kanun ve nizamnameler çıkarıldı. İltizam usulü 1879-1887 yılları arasmda kaldırılarak Âşar emaneti denilen bir idare kuruldu. 1887’de bu idare şeklinin yanısıra iltizam yeniden uygulanmağa başlandı. 1897’den i-tibaren iltizam, imparatorluğun bazı bölgelerinde kaldırılarak teslis usulü uygulandı. 1905’ten sonra da iltizam bütünüyle kaldırıldı; imparatorluğun geri kalan bölgelerinde tahmis usulü uygulanınca mültezimlik ortadan kalkmış oldu; bu görev mal ve tapu memurluklarına verildi.

+ Sıf. Esk. Bir şey veya bir kimseye taraftar olan, iltizam eden.

+ Mültezimane zf. Esk. İltizam edene yaraşır şekilde.

+ Mültezimin çoğl. i. Esk. Kesenekçiter, iltizamcılar. || Bir şey veya kimseyi gerekli sayıp taraftarlık gösterenler.

♦ Mültezimlik i. Esk. Mültezimin mesleği. (M

Yorum yazın