Mührü Süleyman nedir

Mührü Süleyman, Süleyman peygamberin yüzüğü. Üst üste yerleştirilen iki eşkenar üçgen biçimindedir. Süleyman peygamberin bu yüzükle bütün yaratıkları buyruğu altına aldığına inanılırdı. Musevîler arasmda çok yaygın olan bir inanca göre, altı köşeli bir yıldızı andıran yüzüğün (mührün) köşelerinde Musa, Harun, Yakub, Davud, ishak ve İbrahim peygamberlerin adları kazılıdır. Efsaneye göre, Süleyman bir gün yıkanırken yüî:üğünü bir dev çaldı ve yüzüğün sihriyle bütün yaratıkları o, buyruğu altına alarak Süleyman’ın yerine 40 yıl saltanat sürdü. Sonunda yüzüğü denize düşürerek kaybetti. Süleyman yüzüğü yutan bir balığın karnını yararak onu ele geçirdi ve tahtını yeniden elde etti.

— Fels. Bir yahudi felsefesi olan Kabbal inancına göre Mührü Süleyman vahdeti vücud (varlık birliği) anlayışının sembolüdür. Tepesi yukarı doğru olan üçgen «mutlak varlık» olan Tanrı’yı, ondan sonra gelen ikinci ve üçüncü köşeler «mutlak varhk»ın gölgesi, görüntüsü durumunda olan kâinatı gösterir. (M)

Yorum yazın