Mühimme defteri nedir

Mühimme defteri, Osmanlı devletinde, sadaret dairesinde tutulan defterlerden biri. (Bk. ANSİKL.) || Mühimme odası, Divanı Hümayunda mühimme defterlerinin tutulduğu oda.

_ ANSiKL. 1da. Mühimme defterinin birkaç çeşidi vardır: 1. açık olarak divan görüşmelerini içinde toplayan defter; 2. gizli olarak yazılan hüküm ve fermanların yazıldığı defter (mektumı mühimme); 3. savaş zamanlarında, sefeı sırasında tutulan defterler (ordu mühimmesi); 4. yine savaş zamanında sadrazamın seferde bulunması sebebiyle devlet merkezinde rikâbı hümayun kaymakamının başkanlığında yapılan divan görüşmelerinin tutulduğu defter (Rikâb mühimmesi). Bu defterler mühimmenüvısler tarafından çok dikkatli bir şekilde yazılırdı. (M)

Yorum yazın