Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, İstanbul’da topçu subayı yetiştirmek için kurulan okul (1795). Haliç tersanesindeki Mühendishanei Bahrii Hümayun’un genişletilmesiyle meydana geldi. Okulun eğitim süresi dört yıldı. Okulun en yüksek görevlisi, ders nazırıydı; fakat en yetkili kişi başhocaydı. En ünlü başhoca lshak Efendi idi. Onun zamanında, Selim IlI’ün de yakın ilgisiyle, okulda birçok yenilik yapıldı. Tophane nazırı Bekir Paşanın teklifi üzerine çıkarılan bir nizamnameyle (1847) mühendishane, «Topçu ve Mimar (İstihkâm) mektebi# adını aldı ve idadî (lise) sayıldı. Ayrıca dört yıllık mimarî ve harbiye sınıfları açıldı. Mühendishanei Berrii Hümayun; Yüksek Mühendis mektebi adiyle kurulan, daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi adını alan (1944) eğitim kurumunun çekirdeğini meydana getirdi. M)

Yorum yazın