Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn

Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn (Hendesehanei Bahrî de denir), İstanbul’da teknik konularla ilgili uzman subay yetiştirmek amacıyle kurulan okul (1776). önce Baron de Tott’un tavsiyesi ve Cezayirli Haşan Paşanın çalışmalarıyle İstanbul’da Haliç tersanesinin Karaağaç semtinde Hendese odası adiyle bir dershane açıldı (1773). Dershanede denizcilikten başka topçuluk tekniği de öğretiliyordu. Birkaç yıl sonra Camiattı yakınında 2-3 odalı bir mühendis-hane yaptırıldı (1776). Okula fransız öğretmenler getirildi. O günkü siyasî çıkarlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Rusya, Fransa hükümetine başvurarak Türkiye’deki askerî personelini geri çekmesini istedi. Bu istek Fransa tarafından kabul edildi. Fransızların ayrılmasıyle boşalan yerlere türkler tayin edildi. 1821 Yangınında Mühendishanei Bahrîi Hümayun, Parmakkapı’-ya, 1834’te Heybeliada’daki Kalyoncu kışlasına taşındı. Bundan sonra, Kasımpaşa’da Cezayirli Hasarı Paşa konağı satın alındı ve 400 öğrencinin eğitim görebileceği bir okul yaptırılarak Mühendishane buraya taşındı (1838). Okul 1842’den sonra «Mektebi Bahriyei Şahane» adını aldı. On yıl sonra da yeniden Heybeliada’ya geçti (1852). Mühendishanei Bahrîi Hümayun, bugünkü Deniz Harp okulunun çekirdeğidir. (M)

Yorum yazın