Milli Mücadele Döneminde Ermeni Faaliyetleri

Ermeni Faaliyetleri

İtilaf devletleri Mondros mütarekesinin 24. maddesine dayanarak 6 vilayeti Ermenilere vermeyi düşündüklerini ima etmişlerdi. Buna güvenerek 30 Kasım 1918’de Ermeniler itilaf devletleri ile bir görüşme yaptılar ve bağımsız bir Ermenistan devleti kurulmasını istediler. Ermeni Patriği de bir taraftan diğer Avrupa ülkelerinde ziyaretlerde bulunarak destek aramalarına başladı.

Fransa birlikleri ile birlikte Ermeni olayları ve başka Ermenilerin de katılmasıyla Osmaniye, Mersin, Kozan, Adana, Çukurova’da ve Doğu Anadolu’da işgallerle Müslümanlara zulüm yapmaya başladılar. Ermenilerin önceden beri Çukurova’da gözleri vardı. Kilikya olarak da bilinen Çukurova üzerindeki emellerini gerçekleştirebilme fırsatını ele geçirdiklerini düşünüyorlardı.

Yorum yazın