Milli Cemiyetler

Milli Cemiyetler :

Mondros ateşkes antlaşmasından sonra çeşitli yerlerde kurulan Reddi İlhak derneklerinin telgraflarla protestolarda bulunmuşlardır. İşgaller karşısında İstanbul hükümetinin olaylara seyirci kalması, halkın kendi kendini korumak için önlemler almasını gerektirmiştir. Bu sebeple bir çok dernek kurulmuştur. Bu derneklere verilen isimler çoğunlukla koruma yada savunmayı yansıtmaktadır.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti :İzmir’in işgalini kınadı, işlenen cinayetlerin soruşturulmasını ve işgalin kaldırılmasını istedi.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : Amacı, İzmir’in Yunanlılara verilmesini önlemek ve Wilson ilkelerine göre bu bölgedeki çoğunluğun Türk olduğunu göstermekti.

Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : Pontus Rum devletini kurmak isteyen Rumlara ve Ermenilere karşı çalışmışlar ve Karadeniz kıyılarını bunlara karşı korumuşlardır.

Milli Kongre : 29 Kasım 1918’de kuruldu. Amacı, bütün Kuva-yı Milliye’yi birleştirmek vatanın haklarını korumak ve yararına kararlar almaktı.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti : Türk kadınlarının milli mücadeleye büyük karalılıkla katılışlarını, fedakarlıklarıyla, Türk kadınını sembolize eder.

Kilikya’lılar Cemiyeti (Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti) : Adana ve yöresini Fransızlara verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Bu şekilde milli vicdandan doğan cemiyetler Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın