Merdeiler

Merdeiler, arap asıllı savaşçı kavim. Amanos ve Toeos dağlarının sarp bölgelerinde, Antakya’nın bataklık kısımlarında yarı göçebe hayatı yaşadılar. Zaman zaman BizanslIlara ve müslümanlara askerî hizmetlerde bulunan Merdeîler hıristiyandılar. Müslüman Araplar Antakya’yı ele geçirdikten sonra Amanos geçitlerinde, Araplara bağlı karakol hizmetini gördüler. Bizans imparatorluğuna bağlı olarak Suriye’ye saldırılarda bulundular. Filistin’e kadar uzanan stratejik noktaları ele geçirdiler (yaklş. 666). Emevîler bu tehlikeye Bizans ile antlaşma yaparak karşı koyabildi. justinianos II zamanında Bizans’ın yeniden kışkırttığı Merdeîlerin şiddet hareketlerine son verilmesi için emevî halifesi Abdülmelik, Bizans’ın ağır antlaşma şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Abdülmelik’in ölümünden sonra oğlu Mesleme, Amanos ile Amik gölü arasındaki bölgede Merdeîlerle mücadeleye girişti; merkezleri olan Curcume’yi ele geçirdi. VIII. yy.dan itibaren Merdeîler sayıca azaldılar; askerî ve siyasî önemlerini kaybettiler, (m)

Yorum yazın