Megara okulu

Megara okulu, İsa’dan önce 400’e doğru, Megaralı Eukleides tarafından kurulmuştu. Eukleides ile çömezleri (Miletoslu Ebuii-des, ikhttıyas, Dioklides, Pasikles, Bryson, Diodoros Kronos, Megaralı Stilpon) özellikle diyalektikçi olarak ün kazandı. Burada yapılan tartışmaların inceliği. Megara okuluna «eristik» (tartışmacı) lakabını kazandırmıştı. Eukleides’in öğretisi Sokrates ile Parmenides’in düşüncelerinin bir karışımından meydana gelmişti. Eflatun, bu öğretiyi, Sophistes adlı diyalogda çürütmüştür. Megaralılar, Sokrates’in «İyilik»! ile Parmenides’in «Bir»inin özdeş olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu görüşe göre, idea’lar asıl gerçeği meydana getirir, fakat kendi aralarında hiç bir ilişkileri yoktur. Hareket, oluşum, yargı imkânsız, duyulur âlem ise, görünüşten başka bir şey değildir. Megara’lılar Elea’lı Zenon gibi, özellikle hasımlannm görüşlerindeki saçmalığı, imkânsızlığı belirtmeğe çalıştılar. İleri sürdükleri çekici kanıtlardan bazıları, bugün bile ünlüdür («Yalancı», «Buğday Yığını», «Dazlak»). Megara okulunun ahlâk anlayışı kiniklerin ahlâk görüşüne yakındır; Diodoros Kronos ile Stilpon’un çömezi olan Kition’lu Zerön’u, dolayısıyle kurduğu Stoa’cılığı da etkilemiştir, (

Yorum yazın