Mansure Hazinesi

Mansure hâzinesi, Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun masrafları için ayrılan devlet gelirleri. || Asakiri Mansurei Muhammediye. Bk. asakİr. (m) MANSURE, Cezayir’in batısında Tlemsen şehri yakınında eski bir şehir. 1299’da Ma-rmîlerden Ebu Yakub Yusuf, Beni Abdül-vad’m başkenti. Tlemsen’i kuşattığı sekiz yıl içinde, şehrin batısında uzanan geniş ovada karargâh kurdu. Burada evler, cephane depoları, sığınaklar, hamamlar, kervansaraylar ve bir cami yaptırdı. 1302’de bunlara bir sur eklendi. Böylece Mansure şehri doğdu. Kervanlar, Tlemsen’e giremediği için şehir, kısa bir süre içinde İktisadî bakımdan gelişti. Kuşatmadan sonra Marınîler Tlemsen’den çekilince Mansure boşaltıldı. Kısa bir süre sonra Tlem-senliler şehri, yakıp yıktılar. 1335’te fas orduları kumandanı sultan Ebul Haşan tekrar Tlemsen önüne geldi; 1337’de Benil-vad’ın başkentini aldı ve Mansure yeniden inşa edilerek Marınîlerin Orta Magrıp’taki merkezi oldu. 1345’te «Zafer sarayı» yapıldı. Marınîler çekilince şehir yavaş yavaş söndü. Bugün burçlarla tahkim edilen surun bir kısmı, bir saray, kaldırımlı yol kalıntıları ve caminin kerpiç duvarlarıyle minaresi kaldı, (m)

Yorum yazın