Manila konferansı

Manila konferansı, 24 ve 25 ekim 1966’-da toplanan ve başkan Jotınson’un çevresinde ve Filipinler başkanı Marcos’un başkanlığı altında, A.B.D.’yi ve Saygon hükümetini, Vietnam savaşında gerek askerî gerek, diplomatik bakımlardan destekleyen ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarını biraraya getiren konferans. Konferansa katılan ülkeler şunlardır: Güney Vietnam, A.B.D., Güney Kore, Filipinler, Ma»laysia, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, (l)

Yorum yazın