Latin Alfabesi Tarihi

Latin Alfabesi Tarihi Hakkında Bilgiler

Eskiden Latin harflerinin, Yunan alfabesinin doğrudan uzantısı olduğu görüşü yaygındı. Oysa, bugün Etrüsk alfabesinin ikisi arasında bir geçiş aşamasını oluşturduğu bilinmektedir. Etrüsk alfabesinin Latinceye i.ö. 7. yüzyılda uyarlandığı tahmin edilmektedir. 26 Etrüsk harfinden Romalılar yalnızca 22’sini almışlar, kalan dördünü ise sayısal işaret olarak kullanmışlardır. İ.ö. I. yüzyıl öncesinde Latin alfabesini oluşturan harfler, A, B,C (K sesi), D,E, F, G, H, I, K, L, M, N,0, P, R, S, T, V, X idi. i.ö. 1. yüzyılda Yunanistan’ın Romalıların eline geçmesinden sonra Yunan harfleri olan Y ve Z de alfabenin sonuna eklendi. Bu tarihten sonra 23 harfi ile Latin alfabesi temel bir değişikliğe uğramadan varlığını sürdürdü. Ortaçağda eklenen J, V ve W harfleri, gerçekte I ve V harflerinin değişik biçimleriydi.
İ.ö. 1. yüzyıldan sonra Latin alfabesinin gelişim tarihi başlıca şu aşamaları kapsar: 1) Romen büyük harflerinin geliştirilmesi, 2) Harflerin el yazı tarzında biçim değiştirmesi 3) Alfabenin çeşitli dillere uyarlanması.
Romen büyük harfleri, eşsiz bir anıtsal yazı yaratmışlardır. Çağlar boyu aşılamamış olan bu yazı, anıtsal yazıya özgü kalıcılık, oranlılık, denge ve etkileyicilik niteliklerini göz kamaştırıcı bir biçimde gerçekleştirmiştir.

Yorum yazın