Kuzey Sami Alfabesi : Kenan Ana Dalı Alfabesi

Kuzey Sami Alfabesi : Kenan Ana Dalı Alfabesi Hakkında Bilgiler
Kuzey Sami alfabesinin iki ana kolunu Kenan ve Aram yazıları oluşturur. Ayrı bir alfabe olarak ortaya çıkmasından hemen sonra Kenan yazısı aynı alfabenin farklı yazılış tarzlarını oluşturan iki kola ayrıldı. Bunlar eski İbrani yazısı ve Fenike yazısıdır.
Eski İbrani yazısının ortaya çıkarılmış en eski örneği, İ.ö. 1000 yılına ait olduğu sanılan Gezer Takvimi’dir. Bu alfabenin tarihi büyük bir olasılıkla İbrani ulusunun doğuşuna değin uzanmaktadır. Bu yazı eski İsrail krallarının, kâhinlerinin kullandığı ve kutsal metinlerin yazıldığı yazıdır.
Çağdaş İbrani alfabesinde olduğu gibi eski İbrani alfabesinde de 22 harf bulunmaktadır. Her iki alfabenin ses değerleri büyük ölçüde uyuş-
İlk kategoriyi oluşturan yazılar, a) Dört köşe İbrani b) Nabat – Yeni Sina – Arap c) Tüdmür (Palmyra) d) Süryani – Nasturi e) Mande f) Mani- hai yazılarıdır.
İkinci kategoriye şu yazılar girer: a) Karoşti ve Hint yazılarının çekirdeğini oluşturan Brahmi yazısı, b) Pehlevi adı ile bilinen F:ars ya da İran yazıları, c)İ.S. ilk bin yıl içinde Orta Asya’da “geçer dil” olarak kullanılan Soğdak dili ve yazısı d) İ.S. 6 ile 8. yüzyıllar arasında orta, Güney Sibirya, Kuzeybatı Moğolistan ve Kuzeydoğu Türkistan’da yaşamış olan Türk boylarının kullandığı Köktürk yazısı, e) Moğolistan’da ve Doğu Türkistan’da yaşamış bir Türk ulusu olan Uygurların yazısı,, f) Moğolistan alfabeleri (Kalmuk, Buryat, asıl Moğol) ve Mançu yazısı, g) Aziz Mesrop tarafından İ.S. 400 yılında geliştirilen Ermeni ve Gürcü alfabeleri.

Yorum yazın