Kuva-yı Milliye’nin kurulma nedenleri

Kuva-yı Milliye’nin kurulma nedenleri:

– Ordunun I.dünya savaşından büyük kayıplar vermesi.
– Mondros ateşkesine göre ordunun terhis edilmesi
– Anadolu’nun işgal edilmesi
– İstanbul hükümetinin işgallere tepkisiz kalması
– Düzenli ordu kurulana kadar Anadolu’nun kurulması gereği

Yorum yazın