Korsanlık Nedir

Korsanlık Nedir – Korsanlık Hakkında Bilgiler

Eski devirlerde, gemilerle denizlerde dolaşıp soygunculuk yapanlara korsan denirdi. Korsanlar, kıymetli yükü olan gemileri ele geçirip malları yağma ederlerdi. Korsanlar, kanun dışı insanlardı. Genellikle hiçbir hükümete bağlı olmazlardı. Gemilerinde de kendi özel işaretlerini taşıyan bayraklardan başka herhangi bir milletin bayrağı bulunmazdı. Korsan bayraklarının çoğu siyah renkte olur, üzerinde bir kuru kafa ve iki kemik resmi bulunurdu. Korsanlar özellikle onyedinci yüzyılda denizlere dehşet salarak deniz yolculuğunu imkânsız hale getirmişlerdi. Korsanların korkunç maceraları pek çok roman ve hikâyeye konu meydana getirmiştir. Korsanların ele geçirdikleri ganimetlerin bir kısmını ıssız adalara gizlediklerine inanılmıştı.
Atlas Okyanusunda korsanlık olayları XIX. yüzyılda tarihe karıştı. Fakat Akdeniz korsanları bu tarihten sonra da soygunlarına devam ettiler.

Türk Korsanları

Akdeniz’e dehşet saçan Türk korsanlarını yukarıda anlatılan korsanlarla karıştırmamak gerekir. Türk korsanları doğrudan doğruya devletin emrinde çalışan deniz akıncılarıydı. Osmanlı donanmasının bir parçası olarak Akdeniz’de ve başka denizlerde dolaşır, düşman donanmalarıyla savaşır, ele geçirdikleri toprakları İmparatorluk ülkelerine katarlardı. Barbaros (Hızır Reis), Oruç Reis, Murat Reis gibi büyük Türk denizcileri, kendi kazançları için değil, devlet yararına çalışmışlar, devletin düşmanlarına karşı çarpışmışlardır. Bunlar, Osmanlı donanmasında komutanlık, başkomutanlık (kaptan-ı deryalık) gibi yüksek görevler de almışlar, böylece savaşları hiçbir zaman yasa dışı bir nitelik taşımamıştır. Onlara ancak yabancı kaynaklar “korsan” adını vermişler, savaşlarını, başarılarını küçük göstermeye çalışmışlardır.

Yorum yazın